DUZENLEYENLER
Norgunk Yayıncılık, Doxa Dergisi, Körotonomedya,
KozaVisual, Pyromedia

DESTEKLEYENLER
Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi
Görsel Sanatlar Yönetmenliği,
Fransız Kültür Merkezi, Sanat Limanı

 

2007 yılında kaybettiğimiz Ulus Baker’in 90’ların ortalarından başlayarak ölümüne kadar yaptığı çalışmalar Türkiye’de aynı dönemde gelişmeye başlayan deneysel iletişim sanatı edimleri için önemli bir kuramsal kaynak teşkil etmiş ve şu an bu alanda gerek ülkemizde gerekse uluslararası düzeyde üretimde bulunan bir çok sanatçı ve eleştirmeni etrafında toplamayı başarmıştır. Bu çalışmalar, güncel felsefenin estetik alanındaki açılımlarını derinlikli olarak sorgulayan, modern toplumsal özne tasarımıyla aynı süreçte gelişen görsel-işitsel ifade biçimleri ve teknolojileri arasındaki geçişlerin izini süren, günümüz toplumsal dinamik ve ifade biçimlerini bu sorgulama aracılığıyla değerlendirmeye girişen ve bu bağlamda yaratıcı düşünceye açılımlar sağlayabilen bir birikim oluşturmakta. Istanbul 2010 etkinlikleri için önerdiğimiz bu seminer dizisinin çıkış noktası ve esin kaynağı, Baker’in 1998 yılı boyunca ODTU’de yürüttüğü, bu çalışmalar arasında ayrıcalıklı bir yeri olduğuna inandığımız, “Sanat ve Arzu” semineri olacaktır.

Bu çalışmayı bizim için önemli kılan, tasarladığımız projeye eşin kaynağı ve çıkış noktası olarak almamızın nedeni, Baker’in bu seminerde işaret ettiği düşünsel izleklerin, çağdaş sanatsal edimleri ve kuramsal üretimleri takip edebilmeye ve anlamlandırabilmeye yönelik açılımları barındırıyor olması. Amacımız, bu kuramsal birikimi güncel sanat edimleriyle ilgili daha geniş bir kitlenin ilgisine sunarak bu önemli kaynağı paylaşmanın ötesinde, Baker’in seminerine konu ettigi temaların izleğinde atölye çalışmaları, performanslar , sergiler ve gösterimlerden oluşan bir seminer dizisi aracılığıyla toplumsal bilimler, felsefe ve sanatın kesiştiği alanlarda kuramsal ve yaratıcı işler üreten insanları biraraya getirmek ve böylelikle geleceğe yönelik bir tartışma zemini oluşturmak.

Bu seminer dizisi, çağdaş görsel sanatlar ve iletişim sanatları alanlarında yapılan üretimlerin hızla yoğunlaşıp geliştiği İstanbul’da, sözkonusu gelişmeyi eleştirel boyutta yeterince değerlendirebilecek ve bu gelişmenin barındırdığı potansiyel edimleri besleyebilecek zengin bir kuramsal birikimin oluşturulmasına yönelik bir girişim olarak değerlendirilmeli. Bu bağlamda düzenlediğimiz seminer dizisinin sanatsal üretime yönelik eleştirel düşüncenin de kültürel alışkanlıklarımız arasına girmesi için bir başlangıç noktası oluşturacağına, ve böylelikle İstanbul’un ve Türkiye’nin gelişmekte olan güncel sanat kültürüne önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bu seminer dizisini, İstanbul 2010 faaliyetleri çerçevesinde, herbiri 3-4 gün sürecek olan iki oturumla başlatacağız. 17-20 Haziran, 22-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek bu oturumları, 3 ve 11 Aralık tarihlerinde yeralacak iki tek günlük oturum takip edecek. Bu oturumlar aşağıdaki temalar etrafında yerli ve yabancı konukların yapacağı sunuşlardan, gösterimlerden, atölye çalışmalarından ve sergilerden oluşacak:

Arzunun Halleri: Yaratıcı ve toplumsal özne tasarımlarına yönelik güncel kuramsal açılımları barındıran bir çerçeve.

Sanat ve Biyopolitika: Neo-liberal toplumsal iktidar aygıtları içerisinde sanatsal ve kültürel üretimin işlevlerini tartışmaya yönelik bir çerçeve.

Sanat ve Otonomi: Son yıllarda özellikle İstanbul'da ve diğer uluslarası merkezlerde, mevcut kurumsal üretim ve dolaşım düzenekleri dışında gerçekleştirilen ve bağımsız olarak örgütlenen sanatsal ve kültürel üretim insiyatiflerin sunumuna ve eleştirel değerlendirilmesine yönelik bir çerçeve.

İmgenin Halleri: Sinema ve fotoğraf sonrası gelişen, sayısal ve interaktif iletişim teknolojilerinin egemenliğinde kurulan yeni görsel-işitsel rejimlerin izini sürmeye yönelik bir çerçeve.

Amacımız, Sanat ve Arzu Seminerlerininin önümüzdeki senelerde de, sanatçılarla kuramcıların, yaratıcı kuramsal çalışmalarla eleştirel sanat pratiklerinin buluşabilmesini sağlayan, ve bizzat bu alanlarda üretim yapan insanların kurumsal yapılardan bağımsız olarak düzenlediği bir platform olarak süregitmesini sağlayabilmek. İstanbul 2010 programı çerçevesinde düzenlediğimiz oturumların ileride de süreklilik arzedecek bu türden alternatif bir oluşum için elverişli bir başlangıç olacağına inanıyoruz.

Sanat ve Arzu Seminerlerinin Haziran 2010 oturumu programını web sitemizde bulabilir, ve seminerler hakkında bilgi almak ve iletişim kurmak için organizasyon@sanatvearzu.net adresine yazabilirsiniz.

 

Konaklama Sponsoru:
Destekleyenler: